تاثیر یک کفش ایده ال بر سلامتی چیست ؟

 

تاثیر یک کفش ایده آل بر سلامتی چیست ؟

افزایش فعالیت عضلات ساق پا

جذب حداکثر ضربه در هنگام بر خورد پاشنه پا با زمین

افزایش فعالیت عضلات باسن

بهبود حالت بدن و بهبود ناهنجاریهای قامتی

افزایش فعالیت عضلات کمر

کاهش فشار بر مفاصل زانو و لگن


تمامی موازد فوق دلیل بر انتخاب کفش لاغری پرفکت استپس است که تهیه لنرا الزمای برای سلامتی شما میدانیم